Memorandumi oblikovanje

Oblikovanje memoranduma za tvrtke, udruge i organizacije. Profesionalno oblikovanje  memoranduma, računa i ponuda.

Memorandumi su dokumenti moraju komunicirati poslovno i jedan od najčešćih internih dokumenata. Na memorandumima najčešće koritimo za pisanje radnih naloga, otpremnica, računa, internih dopisa, dokumenata, ugovora i drugih važnih dokumenata.

Osim interne komunikacije, memorandumi najčešće komuniciraju i prema vana, stoga je vrlo važno da su memorandumi i njihovo oblikovanje je vrlo bitno. Dizajn memoranduma osim vizualne privačnosti komunicira i ozbiljnost kompanije. Osim dizajna nudimo i tisak memoranduma.

Ovdje možete pogledati sve objave i neke od naših radova pod oznakom oblikovanje memoranduma.

 

Naši radovi unosi

Dizajn memoranduma

Izrada memoranduma

Dizajn memoranduma Eurotisak, i izrada kompletnog vizualnog identiteta kako bi se uklopio u jednu vizualno ugodnu i poslovnu cjelinu.