Izrada memoranduma

Izrada memoranduma

Izrada memoranduma za tiskaru

Izrada memoranduma za tiskaru iz Zagreba, i izrada kompletnog vizualnog identiteta kako bi se uklopio u jednu vizualno ugodnu i poslovnu cjelinu.

Tiskara

Tiskara iz zagreba u sklopu koje djeluje i grafički dizajn studio. Djeluje više od jednog desetljeća i bilježi konstantan rast.

Dizajn memoranduma

Dizajn memoranduma zaista je jedinstven, kako na logotipu i svim drugim mateijalima dominiraju naranđasta boja, dizajnirali smo memorandum obstrano.