Prilagodba web dizajna ciljanoj skupini

Prilagodba web dizajna ciljanoj skupini

Prilagodite vaš web dizajn targetiranoj skupini kojoj se obraćate

Kada kreirate projekt izrada web stranica važno je unaprijed misliti na krajnje korisnike kojima je namijenjena web stranica. Najčešće je slučaj da dizajneri su fokusirani na osmišljavanje web stranice kako bi impresionirali posjetitelje, zaboravljajući pri tome na njihovu ciljanu skupinu posjetitelja kojima je stranica namijenjena prvobitno.
Dakle potrebno je uz komunikaciju s vašim klijentom fokus na posjetitelje, jer ne radite stranicu za sebe već za posjetitelje. Dakle potrebno je koristiti značajke u dizajnu koje će pridonijeti odličnom korisničkom iskustvu ili user expirience (UX). Prilagodba web dizajna je esencijalna kako bi pristupili pravoj ciljanoj skupini.

Identifikacija ciljane skupine

Dali se radi o poslovnim stranicama, web portalima, stranicama namijenjenim djeci, fanovima Justina Biebera ili drugo? Na ta pitanja treba promisliti od samog početka. Ukoliko imate jasnu ciljanu skupinu to je odlična polazišna točka. Ukoliko ne znate točno kojoj skupini je namijenjena vaša web stranica možete uvijek angažirati marketing konzultanta i napraviti istraživanje tržišta.

Prilagodite sučelje da odgovara vašoj primarnoj publici

Sada kada ste odredili koncept dizajna, idući korak je napraviti neke UI odluke vezane uz vašu publiku. Na primjer ukoliko dizajnirate za djecu onda bi trebali usvojiti neke od ovih odluka:

 • Jednostavan layout bez naprednih navigacija, pretrage stranice i slično.
 • Velika, okrugla san-serif tipografija (razmislite o fontovima iz crtića).
 • Učestalo korištenje Bold fontova
 • Maksimalno korištenje fotografija, ilustracija
 • Minimalno korištenje teksta
 • Više animacija

No ako je vaša ciljana skupina poslovni subjekti:

 • Kompleksni layout sa sofisticiranom navigacijom
 • Veći naglasak na tekst popraćen sa relevantnim fotografijama
 • Koristite foto realistične slike gdje god je to moguće
 • Koristite grafikone, animacije i tabele
 • manji fontovi serini koji se lako čitaju

Po našem primjeru vidite kako prilagodba web dizajna za dvije različite ciljane skupine daju suprotna različita sučelja. Ako dizajnirate sportski portal onda naravno morate pribjeći novim dizajn kriterijima s tendencijom na svijetle i kontrastne boje, velike slike, naslove, natuknice i drugo.

Klijenti najčešće koriste svoje mišljenje i vode se onim kako oni vide stranicu. No da napomenemo stranice se rade za klijenta, no neposredno se rade za njegove buduće klijente osim ako namjena stranica nije drugačija.