Izrada internet stranice i internet trgovine za Umjetnički paviljon u Zagrebu

Stranice sa impementiranim web shopom

Izrada web stranice za muzej, jedan od najpoznatijih muzeja u Hrvatskoj i gradu Zagrebu, Umjetnički paviljon u Zagrebu. Stranice imaju integriran web shop sa preko 1000 artikala, kupovinu i rezervaciju karata, grupne popuste, modernog izgleda su, višejezične. Sadrže opuse svih izložbi, sa tražilicom po autorima, izložbama, kustosima, autorima i drugo.
Pri izradi smo vodili računa o dizajnu da bude u skladu s vizualnim identitetom Umjetničkog paviljona u Zagrebu, te je suvremenom i jednistvenog layouta. Dizajn smo u potpunosti samostalno izradili s puno kodiranja.

Umjetnički paviljon u Zagrebu

Umjetnički paviljon u Zagrebu je najpoznatiji muzej u Hrvatskoj, smješten na Trgu kralja Zvonimira u Zagrebu. Prepoznatljivog izgleda i sa selekcijom najpoznatijih izložbi.

Internet dizajn i izrada

  • Custom dizajn
  • WordPress 4.8 CMS
  • Woocommerce web shop
  • Multijezična stranica
  • Online rezervacije
  • Virtualna šetnja

Posljednji radovi iz web dizajna