Tisak letaka u offset tehnici tiska

Letak offset tisak

Grafička priprema za letak offset tisak . Obrada vektorskih logotipa, obrada fotografija i tisak letaka u offset -u, kovertiranje boja u CMYK, pretvaranje teksta u krivulje, izrada napusta od 3 mm, probni ispis. Letak offset tisak u formatu A4 na 170g Kunsdruku Matt, falcanje (presavijanje) 2 puta na american kovertu ofrmati. Tisak u većoj nakladi. Isporuka te distribucija letaka.

Halal kvaliteta

Centar za certificiranje halal kvalitete (Centar) je registriran kao specijalizirana institucija u Ministarstvu Uprave Republike Hrvatske. Više možete pogledati na poveznici: Halal

Grafička priprema prilagođena offset tisak letaka

Offset tehnika tisak iziskuje pravilnu grafičku pripremu tiska, koju diktira sama tehnika tisak. Grafičku pripremu radimo isključivo profesionalnim alatima kako bi vam omogućili kvalitetni tisak letaka.