Korporativni identitet za tvrtku Teani Dreams Travel

Osmišljavanje korporativnog identiteta za tvrtku Teani Dreams Travel

Teani Dremas Travel je turistička agencija koja je kao naš klijent nam se obratila s potrebom izrade logotipa. Kod dizajna logotipa trebalo je imati u vidu dizajn svih ostalih materijala koje ćemo raditi kao što su web stranice, memoradnuma, e-mail potpisa, vizit karti i drugih materijala odnosno korporativnog identiteta.

Princip izrade i dizajna

S obzirom da je tvrtka bavi putovanjima odnosno preciznije dalekim putovanjima ideja samog logotipa je bila ukomponirati tipografiju s avionom koji simbolizira putovanje. Također razvili smo i varijacije logotipa u landscape i porttrait verzijama, crno bijele, u dvije boje i u jednoj boji.
Nakon dizajna loga pristupilil smo izradi svig segnemanat kako bi uklopili u prepoznatljiv korporativni identitet.

Teani Dreams Travel

Teani Dreams Travel ja turistička agencija iz zagreba koja djeluje u Hrvatskoj i izvan nje.Renomirana agencija s stručnjacima koji ćće izraditi program putovanja specijalno za vas.

Izrada

Izrada korporativnog dientiteta smo započeli s dizajnom logotipa, protom pirpremo varijacija logotipa, posjtenica, memoranduma, mapa, e-mail predložaka, web stranice i u konačnici izrade knjige standarda.