Katalog izrada

Katalog izrada

Katalog izrada za muzički event

Katalog izrada za muzički event Zagreb Fever koje se održava u umjetničkom paviljonu. Katalog izrada primamljivog i modernog dizajna kako ni se obratio mlađoj populaciji.

Zagreb Fever

To je naziv eventa muzičkog i grafiti umjetnosti u Zagrebu. Svrha mu je promicanje modernih kultura u urbanom društvu.

Katalog izrada

Katalog izrada je tamnog i atraktivnog dizajna, gdje dominiraju tamne boje i urbana kultura najmenjena malđoj ciljanoj skupini.