Izrada reklame za grad Vukovar

Izrada reklame odnosno TV spota za Vukovar

ILI NET je kao moderna agnecija odlučio sudjelovati u akciji projektu obnove vodotornja u Vukovaru izradom Tv spota. Snecarij reklame je zamišljen kao moderna animacija i spoj starog i novog Vukovara. Spot odiše ponosom i pdvažnošću kao što naš grad heroj i jest.

      Izrada reklame je zamišljena da prenosti nekoliko glavnih poruka:
  • 90 dana kao simbol otpora u Domovisnkom ratu
  • 640 rana – toliko puta je pogođen vodotoranj, ali nisu ga uspjeli srušiti
  • Spomen na zajedništvo u prošlosti i u budućnosti – Vukovar je mjesto koje spaja cijelu Hrvatsku
  • Informacije o mogućnosti uplate donacija za obnovu Vodotornja

Sam projekt je pod pokroviteljstvom grada Vukovara i ureda Predsjednice Republike Hrvatske

Više o samom projektu obnove Vodotornja i donacijama možete vidjeti na poveznici:
Obnova Vodotornja u Vukovaru

Grad Vukovar

Grad Vukovar je jedan od najpoznatijih Hrvatskih gradova koji se istakao kao grad heroj u Domovinskom ratu, ali i kao simbol zajedništva cijele Hrvatske u miru.

Izrada reklame
Izrada reklame je uključivala plan, scenarij, izradu, obradu i montažu. Spot je animacijskog tipa odnosno rađen u kombinaciji 3D animacije i 2D animacije. Prati ga snažna glazbena podloga, te profesionalni spiker. Izrađen je unutar našeg kreativnog tima.

Posljednji radovi iz marketinga