Brošura izrada

Izrada brošure

Izrada brošure ARZ

Izrada brošure za Autoceste RIjeka – Zagreb.Izrada brošure za internu upotrebu sa novostima, stanju na cestama, financijskim izvještajima i sl.

Autocesta Rijeka- Zagreb d.d.

Autocesta Rijeka- Zagreb d.d. ili popularno ARZ je drugi po veličini koncesionar autocesta u republici Hravskoj. U sklopu ARZ-a je nekoliko dionica autocesta. Tvrtka je u državnom vlasništu.

Izrada brošure

Izrada brošure za internu upotrebu sa velikim brojem tablica, grafikona, vijesti, obrada fotografija, raznih prpračuna i slično. Brošura ima 52 stranice, te izlazi kvartalno.