Dizajn brošure za osiguravajuću tvrtku

Dizajn brošure

Dizajn brošure Croatia osiguranje

Dizajn brošure Croatia osiguranje. Dizajn brošure je izrađen u sklopu potrebe informiranja klijenata u poslovnicama Hrvatske pošte o proizvodima i uslugama Croatia osiguranje d.d.

Croatia osiguranje d.d.

Croatia osiguranje d.d., Generalna direkcija, sektor Marketinga. Vodeća osiguravajuća tvrtke u Hrvatskoj i regiji.

Dizajn brošure

Javila se potreba za dizajn brošure kako bi informirali klijente širom republike Hrvatske, preko svih poslovnica Hrvatske pošte o svojim novim uslugama i proizvodima. Dizajn brošure je praktičan i đepnog formata a sadržava sve proizvode Croatia osiguranje te je bio izazov ukomponirati ih u tako malo izdanje.

Alati za izradu brošure