Air Ticket Arean revealing

Lansiranje aplikacije Air Ticket Arena u Londonu

Predstavljanje aplikacije Air Ticket Arena

Air Ticket Arean revealing
Air Ticket event BCards

Predstavljanje aplikacije

Sudjelovali smo na predstavljanju aplikacije za našeg inozemnog klijenta Air Ticket Arena.
Radi se o revolucionalnoj aplikaciji i načinu prodaje neiskorištenih avio karata za veliki broj avio kompanije, gdje kupci s jedne strane mogu ostvariti uštede do 70%. Dok avio kompanije putem aplikacije mogu prodati svoja neprodana sjedala i tako dodatno zaraditi.

Na samom eventu koji se održao u centru Londona (etc. venues Monument, 8 Eastcheap, London, EC3M 1AE, United Kingdom), prisustvovali su zainiteresirani klijenti iz avio kompanija, marketing agencija, turističkih agencija te drugih investitora.

To je bila ujedno i prilika da ILI NET marketing agencija prezentira animacijske video i produkciju koju smo radili za navedenog klijenta. Popularnije znanu kao explainer videi.

Promotivni animacijski video

U navedenom video osim scenarija koršteni su snimljeni footage kadrovi u kombinaciji s animacijama i call to action formama.Za spikera smo koristili nativnog govornika engleskog jezika.