Da li je grafički dizajn bitan

Kako je Covid-19 promijenio način na koji radimo?

Promjena načina poslovanja u novim okolnostima

Povijest je pokazala da je svaki događaj koji se dogodio globalno, odnosno koji je utjecao na većinu svjetske populacije sa sobom donio promjene u svakidašnjim životima običnih ljudi. Nakon prvog svjetskog rata automobilska industrija je doživjela ogroman porast, najviše iz razloga jer su se automobili i ostala cestovna vozila počela proizvoditi u većim količinama za vojne potrebe. Nakon završetka rata ostali su pogoni koje je trebalo iskoristiti, te je veliki dio njih iskorišten za serijsku proizvodnju vozila. Iako je pravi uspon automobilska industrija ostvarila tek nakon drugog svjetskog rata, godine između prvog i drugog su bila prekretnica. Slična stvar se dogodila i sa zrakoplovnim prometom nakon drugog svjetskog rata, pogoni za vojne potrebe su se počeli prilagođavati za proizvodnju putničkih aviona, što je jednim djelom utjecalo i na razvoj komercijalnih avio letova.

Osim navedenih događaja, svaki globalni događaj je na neki način promijenio svijet i način poslovanja u kojem živimo. Prve elektrane za prijenos električne energije na veće udaljenosti, pokretanje prvih radio i TV postaja, komercijalizacija interneta… Sve to je na neki način promijenilo svijet koji su ljudi poznavali prije tog vremena.

Zbog čega je to bitno i kakve to veze ima sa Covid-19 pandemijom?

Iako se pandemija koja je pogodila svijet razlikuje od navedenih događaja, sama situacija u kojoj smo se našli potaknula je ljude i natjerala ih da budu kreativniji, te da nađu način kako se nositi sa novonastalom situacijom. U jako kratkom roku način poslovanja se promijenio, online poslovanje je doživjelo ogroman porast, veći nego ikada prije. Platforme za održavanje virtualnih sastanaka, pružatelji VPN usluga, Cloud usluga i bilo kakvih alata za omogućavanje rada online su se počeli masovno koristiti, tako da su neke od njih ostvarile dobiti nekoliko puta veće nego ranijih godina. Dok su ostale industrije uglavnom bilježile pad prihoda, IT industrija je doživjela najveći porast od prije „dot-com“ bubble-a početkom 2000ih.

Sama situacija natjerala je ljude da promjene radne navike i potakla na razmišljanje o novim načinima kako obavljati posao bez smetnji, odnosno kako „ignorirati“ postojanje globalne pandemije i dovesti posao u nekakvu normalu. Naravno, postoji industrija koje nikako ne mogu prebaciti način poslovanja online, no oni koji to mogu i koji nisu vezani za lokaciju poslovanja pokazali su kako se posao može jednako dobro napraviti sa bilo koje lokacije. Nekoliko istraživanja provedenih među zaposlenicima velikih korporacija potvrdilo je kako su zaposlenici uglavnom zadovoljniji, obavljaju posao u kraćem roku i smatraju da bi najbolji način rada bio hibridni – kombinirani rad na udaljeno i iz ureda. U koraku sa svime navedenim, teleoperateri su ubrzano počeli raditi na razvoju 5G tehnologije mobilnog prijenosa podataka, koja će omogućiti još veće brzine pristupa internetu i povezanosti, što će ujedno dodatno olakšati i povećati kvalitetu rada na udaljeno.

Prilagodba poslovanja

Ukratko rečeno, globalna pandemija potakla je IT industriju da dodatno pojača tempo razvoja proizvoda i usluga, te s time omogući svim ostalim industrijama nastavak rada u što lakšim uvjetima, koji polako ali sigurno postaju novo normalno.

Mi u ILI NET-u shvaćamo da je zaposlenima izvan IT sektora nekada teško pohvatati sve nove načine i alate koji su potrebni za normalan nastavak poslovanja, i zbog toga smo tu da pomognemo i savjetujemo svoje klijente kako postaviti novu infrastrukturu ili prilagoditi postojeću potrebama poslovanja online. Bilo da se radi o web trgovinama, organizaciji online događaja, izradi ili optimizaciji web stranica ili bilo kojim drugim upitima vezanim za IT svijet, stojimo Vam na raspolaganju. Uvjereni smo da su ovo samo početci promjena, te da svi skupa možemo stvoriti poslovni svijet još bolji, jednostavniji i fleksibilniji od onog koji poznajemo od ranije. Svijet s više mogućnosti.


Način poslovanja u novo vrijeme