Što je hashtag?

Što je hashtag?

Što je hashtag i zašto se koristi?

Hashtag je simbol (#) se koristi u društvenim mrežama kako bi lakše privukli pažnju na našu objavu, da organiziramo naše objave i promoviramo ih. Početak Hashtag oznaka je bio na Twitter društvenoj mreži osmišljen kako bi vas lakše ljudi pratili (followeri) i kako bi vi pronašli teme koje vas interesiraju.

da kreirate objave s hastagovima nije vam potrebno nikakvo znanje kodiranja ili znanje marketinga na društvenim mrežama. Jednostavno kada kreirate objavu dovoljno je dodati znak hastag (#) prije fraze koju želite koristiti.

U hashtag znakovima nije dozvoljeno:

  • razmaci između riječi
  • navodnici
  • specijalni znakovi

S obzirom da ne smijemo koristiti razmake a potrebno je uključiti nekoliko riječi ili izrada, njih je najbolje odvojiti početnim velikim slovima kao na primjer #StoJeHashtag.


Što je hashtag?

Za što služe?


Postoji nekoliko razloga zašto je dobro koristiti hashtag u vašoj komunikaciji na društvenim medijima. Hastagovi pomažu pronaći vašu targetiranu publiku. Mnogi korisnici društvenih mreža pretražuju društvene mreže prema njihovim interesima, stoga koriste hastag simbole u pretragama. Ukoliko je vaša oznaka u njihovoj interesnoj skupini doći će do vaše objave.

Tagovi pomažu da se poveća interes za vašim objavama. Prema nedavnim istraživanjima oni koriste duplo veći angažman na objavama nego one bez njih. Dakle duplo više lajkova, dijeljenja vaše objave, komentara i klikanja vaših linkova.

I zadnje najvažnije hashtagovi su besplatni. Uvijek možete promovirati vašu objavu na Facebooku, Instagramu, Twitteru i drugim mrežama no to košta. Korištenjem tagova možete doći do nove publike besplatno i brzo.