Referentni radovi grafičkog dizajna

Ovdje možete pogledati jedan manji opus naših radova iz grafičkog dizajna. U širokoj lepezi radova iz grafičkog dizajna možete pronaći radove iz brandinga, izrade vizualnih identiteta, grafičkog dizajna letaka, plakata, oslikavanja vozila, promotivnih artikala, marketinških kreativnih rješenja, te mnogo drugoga. Naveli smo samo neke od radova iz našeg širokog opusa.