desktop publishing

Desktop Publishing ili DTP

Desktop publishing ili popularno DTP je zanimanje koje uglavnom dolazi nakon grafičkog dizajna neke pripreme za tisak, te DTP treba prilagoditi tehnici tiska za koju je namjenjena.

Nažalost danas u Hrvatskoj bilježimo poplavu grafičkih dizajnera i slobodnjaka (freelancera) koji će obaviti grafički dizajn za različite proizvode, no nažalost ne maju iskustva te fileove pripremiti za tisak, te najčešće dolazi do grešaka u tisku, krivih boja, pucanja logotipa i fontova i drugo.

Stoga u ovom članku u kratko opisujemo kako desktop publishing (DTP) možete kvalitetno i profesionalno odraditi u ovih 6 koraka: dizajn, priprema, tekst, fotografije, priprema fileova i tisak.

Grafički dizajn i osmišljavanje

Prije same pripreme dokumenta za tisak dolazimo prvo do faze grafičkog dizajna. Ovaj proces određuje osnovnu formu vaše pripreme. Grafički dizajn dokumenta trebao bi obuhvatiti slijedeće: koncept, odabir boja, odabir fontova, odabir fotografija i objekata.

Postavljanje dokumenta prije samog dizajna

Prije samog dizajniranja potrebno je kvalitetno postaviti dokument što u prijevodu znači: određivanje veličine dokumenta (najčešće mjerilo :), postavljanje margina unutar dokumenta, postavljanje kolona, postavljanje bleed ili napusta, odabir primarnih i sekundarnih boja (CMYK ili Pantone), te definiranje paragrafa i ostalih tekstova.

Baratanje s tekstom

Tekst može biti u nekoliko formi unutar vašeg dizajna. A to su ili paragraf tekst (najčešće kod prijeloma knjiga i časopisa) ili artistic tekst kod letaka, posjetnica i slično. Esencijalno je da tekst bude čitak, odnosno prave veličine i u ne više od dvije boje, kako bi se što lakše otisnuo. Također primarno je da se svi tekstovi pretvore u krivulje prije izrade filea za tisak.

Obrada fotografija

Bez obzira dali koristite skenirane fotografije, fotografije s interneta ili profesionalno fotografirane fotografije, bitno je da su minimalne rezolucije od 300dpi. To podrazumijeva da će biti dovoljno kvalitetne za tisak. Također moraju biti u paleti boja prilagođenoj za tehniku tiska. Moguće palete boja su CMYK, Grayscale, Black and white, Panotone color, Mono color, Duo color, Tri colo i dr.

Piprema filea

Nakon što vaš dizajn izgleda zadovoljavajuće, potrebno ga je pripremiti za tiskaru. Takvi fileovi se najčešće isporučuju u PDF Prepress formatu, dakle nekomprimiranom PDF-u i obično su velikog broja MegaByta. Dakle takav PDF dokument mora zadovoljavati: fontove u krivuljava, boje prilagođene za tisak svih objekata, napust, definiranje doradnih zadataka (obično u posebnom fileu), impozicija, montaža i slično.

Svakako preporučamo dizajnerima prije slanja fileova nama na tisak da isprintaju digitalno jedan uzorak svojim materijala, dostave nam ih, te ih svakako provjere ili se konzultiraju s nama. Time je postotak greške umanjen znatno.